فاطمه حسین زاده دستجردی

بیوگرافی

فاطمه حسین زاده دستجردی

دیپلم
بازیگر
۱۸ سال
نمایش دوبال سفیر ، واقعه در واقعه ، راز آفرینش ، بچه های مسجد ، دهقان دانا ، و…
بازیگری

فعالیت ها

محل درج فعالیت ها: نوع فعالیت/نوع همکاری/بسفارش کجا/سال فعالیت

نمایش دوبال سفیر ، واقعه در واقعه ، راز آفرینش ، بچه های مسجد ، دهقان دانا ، و…


سوابق آموزشی

عنوان دوره آموزشی/ مدت/ سال آموزش /سطح

میزان تحصیلات:
شاخه فعالیت هنری: بازیگری.

مدت:۱۸سال


اطلاعات تماس

تلفن/آی دی تلگرام/پیج اینستا/

آی دی اینستاگرام:

moralhoseinzadeh